30,000VND
شهري
SINH VIÊN
Website
02
MySQL Accounts
02
Anti Ddos Cấp
01
Speed Load Site
X10
Dung lượng 1GB SSD
Băng thông Unlimited
Hỗ Trợ 24/7/365
Service Uptime 99.9%
Sao lưu tự động Hàng Ngày
60,000VND
شهري
CÁ NHÂN
Website
03
MySQL Accounts
03
Anti Ddos Cấp
02
Speed Load Site
X20
Dung lượng 2GB SSD
Băng thông Unlimited
Hỗ Trợ 24/7/365
Service Uptime 99.9%
Sao lưu tự động Hàng Ngày
160,000VND
شهري
DOANH NGHIỆP
Website
05
MySQL Accounts
05
Anti Ddos Cấp
03
Speed Load Site
X30
Dung lượng 5GB SSD
Băng thông Unlimited
Hỗ Trợ 24/7/365
Service Uptime 99.9%
Sao lưu tự động Hàng Ngày
290,000VND
شهري
CHUYÊN NGHIỆP
Website
20
MySQL Accounts
20
Anti Ddos Cấp
04
Speed Load Site
X30
Dung lượng 8GB SSD
Băng thông Unlimited
Hỗ Trợ 24/7/365
Service Uptime 99.9%
Sao lưu tự động Hàng Ngày