30,000VND
1 tháng
SINH VIÊN
Website
02
MySQL Accounts
02
Anti Ddos Cấp
01
Speed Load Site
X10
Dung lượng 1GB SSD
Băng thông Unlimited
Hỗ Trợ 24/7/365
Service Uptime 99.9%
Sao lưu tự động Hàng Ngày
60,000VND
1 tháng
CÁ NHÂN
Website
03
MySQL Accounts
03
Anti Ddos Cấp
02
Speed Load Site
X20
Dung lượng 2GB SSD
Băng thông Unlimited
Hỗ Trợ 24/7/365
Service Uptime 99.9%
Sao lưu tự động Hàng Ngày
160,000VND
1 tháng
DOANH NGHIỆP
Website
05
MySQL Accounts
05
Anti Ddos Cấp
03
Speed Load Site
X30
Dung lượng 5GB SSD
Băng thông Unlimited
Hỗ Trợ 24/7/365
Service Uptime 99.9%
Sao lưu tự động Hàng Ngày
290,000VND
1 tháng
CHUYÊN NGHIỆP
Website
Unlimited
MySQL Accounts
Unlimited
Anti Ddos Cấp
04
Speed Load Site
X30
Dung lượng 15GB SSD
Băng thông Unlimited
Hỗ Trợ 24/7/365
Service Uptime 99.9%
Sao lưu tự động Hàng Ngày