350,000VND
6 tháng
GIẢM PING CHO GAME

KGH băng thông miễn phí mỗi tháng
KGH kết nối mỗi tài khoản
Cổng mạng 10Gbps
200+ Máy chủ
Ưu tiên kết nối GAME
SOCKS5/IPSEC/PPTP