300,000VND
1 tháng
RSL KIS 1
Số tài khoản con Unlimited
Dung lượng lưu trữ SSD 10GB
Băng thông/tháng Unlimited
Tên miền & tài khoản FTP Unlimited
Số Database 20
Công cụ quản lý Direct Admin
Chủ động tạo, xóa, sửa Host
Overselling (Bán vượt tài nguyên)
450,000VND
1 tháng
RSL KIS 2
Số tài khoản con Unlimited
Dung lượng lưu trữ SSD 50GB
Băng thông/tháng Unlimited
Tên miền & tài khoản FTP Unlimited
Số Database 30
Công cụ quản lý Direct Admin
Chủ động tạo, xóa, sửa Host
Overselling (Bán vượt tài nguyên)
750,000VND
1 tháng
RSL KIS 3
Số tài khoản con Unlimited
Dung lượng lưu trữ SSD 65GB
Băng thông/tháng Unlimited
Tên miền & tài khoản FTP Unlimited
Số Database 65
Công cụ quản lý Direct Admin
Chủ động tạo, xóa, sửa Host
Overselling (Bán vượt tài nguyên)
1,900,000VND
1 tháng
RSL KIS 4
Số tài khoản con Unlimited
Dung lượng lưu trữ SSD 100GB
Băng thông/tháng Unlimited
Tên miền & tài khoản FTP Unlimited
Số Database Unlimited
Công cụ quản lý Direct Admin
Chủ động tạo, xóa, sửa Host
Overselling (Bán vượt tài nguyên)