200,000VND
1 tháng
Gói A
Network Port
1Gbps
01 Core
RAM 1024MB DDR3 ECC
30GB SSD SamSung
Network 100Mbps
Băng thông Không giới hạn
SERVER VN
MIỄN PHÍ CÀI ĐẶT
500,000VND
1 tháng
Gói B
Network Port
1Gbps
CPU 02 Core
RAM 4096MB DDR3 ECC
40GB SSD SamSung
Network 100Mbps
Băng thông Không giới hạn
SERVER VN
MIỄN PHÍ CÀI ĐẶT
900,000VND
1 tháng
Gói C
Network Port
1Gbps
CPU 04 Core
RAM 6144MB DDR3 ECC
60GB SSD SamSung
Network 100Mbps
Băng thông Không giới hạn
SERVER VN
MIỄN PHÍ CÀI ĐẶT
1,400,000VND
1 tháng
Gói D
Network Port
1Gbps
CPU 06 Core
RAM 10240MB DDR3 ECC
100GB SSD SamSung
Network 100Mbps
Băng thông Không giới hạn
SERVER VN
MIỄN PHÍ CÀI ĐẶT