Đăng ký tên miền

Find your new domain name. Enter your name or keywords below to check availability.

Searching...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain Đã được đăng ký

Tên miền đang có sẵn!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Suggested Domains
Generating suggestions for you
Hot New Sale

Tên miền gợi ý không phải luôn luôn có sẵn. Tính sẵn có của tên miền chỉ chính xác khi thực hiện đăng ký.

Bảng giá tên miền

Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.vn
750,000VND
1 Year
0VND
1 Year
0VND
1 Year
.com
370,000VND
1 Year
370,000VND
1 Year
370,000VND
1 Year
.com.vn
650,000VND
1 Year
0VND
1 Year
370,000VND
1 Year
.co
280,000VND
1 Year
560,000VND
1 Year
560,000VND
1 Year
.net
300,000VND
1 Year
300,000VND
1 Year
300,000VND
1 Year
.org
280,000VND
1 Year
280,000VND
1 Year
280,000VND
1 Year
.mobi
170,000VND
1 Year
400,000VND
1 Year
400,000VND
1 Year
.vip
160,000VND
1 Year
350,000VND
1 Year
350,000VND
1 Year
.pro
160,000VND
1 Year
350,000VND
1 Year
350,000VND
1 Year
.xyz
650,000VND
1 Year
280,000VND
1 Year
280,000VND
1 Year
.top
50,000VND
1 Year
150,000VND
1 Year
150,000VND
1 Year
.biz
170,000VND
1 Year
360,000VND
1 Year
360,000VND
1 Year
.eu
50,000VND
1 Year
250,000VND
1 Year
250,000VND
1 Year
.asia
120,000VND
1 Year
300,000VND
1 Year
300,000VND
1 Year
.me
250,000VND
1 Year
450,000VND
1 Year
450,000VND
1 Year
.us
80,000VND
1 Year
580,000VND
1 Year
580,000VND
1 Year
.info
160,000VND
1 Year
450,000VND
1 Year
450,000VND
1 Year
.love
580,000VND
1 Year
580,000VND
1 Year
580,000VND
1 Year
.tv
650,000VND
1 Year
650,000VND
1 Year
650,000VND
1 Year
.one
200,000VND
1 Year
200,000VND
1 Year
200,000VND
1 Year
.io
850,000VND
1 Year
1,000,000VND
1 Year
1,000,000VND
1 Year
.app
350,000VND
1 Year
350,000VND
1 Year
350,000VND
1 Year
.store
160,000VND
1 Year
1,100,000VND
1 Year
1,100,000VND
1 Year
.live
80,000VND
1 Year
600,000VND
1 Year
600,000VND
1 Year
.win
120,000VND
1 Year
280,000VND
1 Year
280,000VND
1 Year
.website
60,000VND
1 Year
450,000VND
1 Year
450,000VND
1 Year
.cloud
60,000VND
1 Year
240,000VND
1 Year
240,000VND
1 Year
.online
60,000VND
1 Year
660,000VND
1 Year
660,000VND
1 Year
.site
80,000VND
1 Year
630,000VND
1 Year
630,000VND
1 Year
.shop
65,000VND
1 Year
650,000VND
1 Year
650,000VND
1 Year
.club
155,000VND
1 Year
350,000VND
1 Year
350,000VND
1 Year
.cc
150,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
260,000VND
1 Year
.net.vn
450,000VND
1 Year
450,000VND
1 Year
450,000VND
1 Year
.fun
80,000VND
1 Year
450,000VND
1 Year
450,000VND
1 Year
.trade
120,000VND
1 Year
650,000VND
1 Year
650,000VND
1 Year
.vin
190,000VND
1 Year
1,200,000VND
1 Year
1,200,000VND
1 Year
.ink
90,000VND
1 Year
570,000VND
1 Year
570,000VND
1 Year

Please choose a category from above.

Đăng ký thêm hosting

Xem thêm các gói và chương trình khuyến mãi

Đăng ký hosting miễn phí ngay với tên miền .vn

Đăng ký hosting

Chuyển tên miền về CDDoS.NET

Miễn phí chuyển tên miền về CDDoS.NET*

Chuyển tên miền

* Miễn phí Hosting 500Mb khi chuyển về CDDoS.NET

Powered by WHMCompleteSolution